Додаток 12
             
             
           
06569000000            
(код бюджету)            
              (грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюжету/Код бюджету Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план)
1 2 3 4 5 6 7
І. Трансферти із загального фонду бюджету
3719130 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 0 588 000 632 200 632 200 632 200
06553000000 Бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади 0 588 000 632 200 632 200 632 200
3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 2 466 080 2 001 920 2 239 960 2 480 820
06515000000 Бюджет Городницької селищної територіальної громади 0 79 440 85 410 91 140 96 980
06532000000 Бюджет Чижівської сільської територіальної громади 0 1 603 340 1 339 810 1 432 400 1 526 860
06535000000 Бюджет Брониківської сільської територіальної громади 0 100 000 120 000 127 300 134 700
06553000000 Бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади 0 683 300 456 700 589 120 722 280
ІI. Трансферти із спеціального фонду бюджету
Х УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі: 0 3 054 080 2 634 120 2 872 160 3 113 020
X загальний фонд 0 3 054 080 2 634 120 2 872 160 3 113 020
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0