Ярунська громада
Житомирська область, Звягельський район

Місцеві податки та збори

У К Р А Ї Н А

Ярунська сільська  рада

Новоград-Волинського району Житомирської області

 

Р І Ш Е Н Н Я № 625

 

Восьма сесія ради                                                                                    VIIІ скликання

від   15 червня  2021 року

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати

земельного податку на 2022 рік.

 

 Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Затвердити  території  Ярунської сільської  ради:

1.1. Положення про оподаткування плати за землю згідно додатку 1.

2.Установити на території  Ярунської сільської ради:

          2.1. ставки земельного податку згідно з додатком 2.

          2.2.пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284. Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 3.

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії: з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту,з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та інвестиційної діяльності.

     4.Дане  рішення оприлюднити в засобах масової інформації,  на офіційному веб-сайті Ярунської територіальної громади.

           5. Рішення Ярунської сільської ради № 1032  від 11 червня 2020 р. визнати таким, що втратило чинність.

 

           6.Це рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                     (підпис існує)                           Сергій РОМАНЮК

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Додаток № 1

   До рішення 8 сесії VIIІ скликання                     

 Ярунської сільської ради

від 15.06.2021 року №  625      

 

 

                                                     ПОЛОЖЕННЯ

           про земельний податок на території Ярунської сільської ради

                 

Положення про встановлення плати за землю на території Ярунської сільської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами. 

Плата за землю – обов’язковим платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки з власників земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачів.      

1. Платники земельного податку

 1.1. Платниками податку є:

 - власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

- землекористувачі.

2. Платники орендної плати

2.1. Платниками орендної плати є орендарі земельних ділянок. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої ділянки.

3.  Об’єкти оподаткування земельним податком

    1. . Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

 3.2. Земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

4.2. Рішення  щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється  Ярунською сільською радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

5. Ставки земельного податку (додаток № 2).

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб (додаток № 3).

7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

7.1. Не сплачується податок за:

 - сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

 - землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

- земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

- паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

 - майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

- земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

- земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

 - земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

8. Податковий період для земельного податку

8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

8.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

9. Строк сплати плати за землю

 9.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

 У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

 9.2. Фізичні особи у сільській місцевості земельний податок сплачують через поштове відділення, банки.

  9.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

9.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

9.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

9.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

  10. Принципи встановлення розмірів орендної плати

 10.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

 Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

 Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

10.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

10.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

 10.4  Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

10.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

- не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

- не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

 

10.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

Встакновити орендну плату для:

- земельних ділянок, які передані суб’єктам господарської діяльності для будівництва багатоквартирних житлових будинків, громадян для городництва, будівництва і обслуговування гаража, садівництва та громадянам, які згідно з Податковим кодексом України звільняються від сплати земельного податку – 5% від їх нормативної грошової оцінки.

- земельних ділянок, які передані суб’єктами господарювання для здійснення виробничої діяльності, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, для надання послуг по перевезенню населення громадським транспортом – 4% від їх нормативно-грошової оцінки.

земельних ділянок, які передані суб’єктам господарської діяльності (фізичним та юридичним особам) для надання побутових послуг населенню, обслуговування СТО, складських приміщень, та об’єктів іншого цільового призначення – 5% від їх нормативно-грошової оцінки.

- земельних ділянок, на яких розташовані АЗС, аптеки, банки,МАФи, об’єкти нерухомого майна, які не функціонують, та не проводиться їх реконструкція (за актом обстеження профільної депутатської комісії селищної ради)- 12% від нормативної грошової оцінки землі.

- земельні ділянки осіб, що зареєстровані в інших органах та відповідно є платниками податків інших територіальних громад – встановлюється розмір орендної плати 12% від їх нормативної грошової оцінки землі.

земельних ділянок не витребуваних та нерозподілених земельних часток (паїв), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, - 8% від їх нормативної грошової оцінки;

- земельних ділянок під польовими дорогами, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення, - 8% від їх нормативної грошової оцінки;

- земельних ділянок під будівлями та спорудами господарських дворів КСП що припинені, -  12% від їх нормативної грошової оцінки.

 

 Розмір і строки внесення орендної плати за землю встановлюється у відповідності до цього Положення у договорі між орендодавцем і орендарем.

 

   11. Індексація нормативної грошової оцінки земель

 11.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

 Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

11.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

 

 Кi = І:100,

 де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

 

 У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

 

 Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель

 11.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

 

Секретар ради                         (підпис існує)                                              Ірина ПОСТАЙЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 до рішення 8 сесії VIIІ скликання                     

 Ярунської сільської ради

від 15.06.2021 року №  625      

                                                           Ставки                                                       

                                              земельного податку

Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року

         Адміністративно-територіальні одиниці або населенні пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код КОАТУУ

Назва

 

1824000000

1824087400

Ярунська  сільська рада

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(% нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код

 

Назва

 

 

 

 

 

 

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

 

 

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,0

0,7

2.0

2.0

01.02

Для ведення фермерського господарства

0,7

0,1

2.0

2.0

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

0,5

0,5

0,5

0,5

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

5

0,3

5

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва

0,5

0,5

0,5

0,5

01.06

Для колективного садівництва

0,5

0,5

0,5

0,5

01.07

Для городництва

0

0

0

0

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

1

1

1

1

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1

1

1

1

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1

1

1

1

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1

1

1

1

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1

1

1

1

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1

1

1

1

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

02

Землі житлової забудови

х

х

х

Х

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

3

0,04

3

0,04

02.02

Для колективного житлового будівництва

1

0,03

1

0,03

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,03

0,03

0,03

0,03

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0

0

0

0

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

1

1

1

1

02.06

Для колективного гаражного будівництва

5

0

5

0

02.07

Для іншої житлової забудови

1

0,03

1

0,03

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

03

Землі громадської забудови

х

х

х

Х

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

1,5

0

0

0

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладівосвіти

1,5

0

0

0

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

3

0

0

0

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

1,5

0

0

0

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

1,5

0

0

0

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

1,5

0

0

0

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

2,0

2,0

0

0

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

2,0

2,0

0

0

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

0

0

0

0

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

3,0

3,0

3,0

3,0

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

0

0

0

0

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1

1

1

1

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

2,0

2,0

2,0

2,0

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

0

0

0

0

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

2,0

2,0

2,0

2,0

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

04

Землі природно-заповідного фонду

Х

х

х

х

04.07

Для збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

1,5

1,5

1,5

1,5

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

0

0

0

0

04.10

Для збереження та використання пам'яток природи

0

0

0

0

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

х

х

х

х

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

0

0

0

0

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

0

0

0

0

06.03

Для інших оздоровчих цілей

0

0

0

0

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

07

Землі рекреаційного призначення

х

х

х

х

07.01

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

1

1

1

1

07.02

Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

1

1

0

0

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

1

1

1

1

07.04

Для колективного дачного будівництва

0

0

0

0

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

08

Землі історико-культурного призначення

х

х

х

х

08.01

Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини

1,5

1,5

1,5

1,5

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

0

0

0

0

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

09

Землі лісогосподарського призначення

х

х

х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг

5,0

0

5,0

0

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

5,0

0

5,0

0

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

10

Землі водного фонду

х

х

х

х

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами

1,5

1,5

1,5

1,5

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

0

0

0

0

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

0

0

0

0

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1,5

1,5

1,5

1,5

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

0

0

0

0

10.06

Для сінокосіння

0

0

0

0

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,5

1,5

1,5

1,5

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

0

0

0

0

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

0

0

0

0

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

0

0

0

0

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

11

Землі промисловості

х

х

х

х

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами

0

0

0

0

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

5

5

5

5

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

5

5

5

5

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

2

2

2

2

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

2

2

2

2

12

Землі транспорту

х

х

х

х

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

0

0

0

0

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

0

0

0

0

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

5

5

5

5

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту

5

0

5

0

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

5

0

5

0

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

0

0

0

0

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

5

5

5

5

13

Землі зв’язку

х

х

х

х

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій

5

0

5

0

13.02

Для розміщення таексплуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку

5

0

5

0

13.03

Для розміщення таексплуатації інших технічних засобів зв'язку

5

0

5

0

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

5

0

5

0

14

Землі енергетики

х

х

х

х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

5

0

5

0

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

5

0

5

0

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

16

Землі запасу

1,5

1,5

1,5

1,5

17

Землі резервного фонду

1,5

1,5

1,5

1,5

18

Землі загального користування

(землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища,   сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти  загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування)

1,5

1,5

1,5

1,5

19

Для цілей підрозділів 16 - 18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

 

Секретар  ради                  (підпис існує)                                 Ірина ПОСТАЙЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Додаток №3

           До рішення  8 сесії VIIІ скликання                       

                                                                                   Ярунської сільської ради

                                                                                                        від 15.06.2021 року  №  625

                                                    ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку 1

Пільги встановлюються на  2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

18

 

 

1824087400

Ярунська сільська рада Новоград-Волинського району Житомирської області

281.1. Від сплати податку звільняються:

281.1.1. інваліди першої і другої групи;

281.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

281.1.3. пенсіонери (за віком старші 60 років);

281.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту»;

281.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

28.1.6.  Учасники  АТО

281.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

281.2.1. для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 гектари;

281.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш як 0,25 гектара, в селищах — не більш як 0,15 гектара, в містах — не більш як 0,10 гектара;

281.2.3. для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;

281.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів -- не більш як 0,01 гектара;

281.2.5. для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

281.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

281.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1 цієї статті, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання / зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

282.1.4.виконавчи органи сільської ради  та водогосподарські підприємства, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів ,які фінансуються з бюджетів усіх рівнів.

283.1.

Секретар  ради                   (підпис існує)                               Ірина ПОСТАЙЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб 

 У К Р А Ї Н А

  Ярунська сільська рада

Новоград-Волинського району Житомирської області

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 626

 

Восьма сесія ради                                                                                   VII скликання

Від  15 червня  2021 року

Про затвердження ставок єдиного податку на 2022 рік.

 

На виконання Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році" від 20.12.2016 р №1791-УІІІ, керуючись  ст. 25, пунктом 24 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Податковим кодексом України від 02.12.2010 року №2755-УІ (із змінами та доповненнями),

     Сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :                                                                             

 

    1. Встановити правові засади застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності, а також справляння єдиного податку для фізичних осіб на 2022 рік:

1-ої групи - 10% до розміру прожиткового мінімуму,

2-ої групи - 20% мінімальної заробітної плати.

                        3-ї групи -  2 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість         згідно з    цим Кодексом;

                         -   4 відсотки доходу – у разі включення податку на додану вартість  до складу єдиного податку.

       4-ї групи - для ріллі, сіножатей і пасовищ ( крім ріллі, сіножатей і пасовищ,

розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що  перебувають у власності сільськогосподарських виробників, які спеціалізуються на виробництві ( вирощуванні) та переробці продукції  рослинництва   на закритому грунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) – 0, 45;

           -      для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях – 0, 27;

-     для багаторічних насаджень ( крім багаторічних насаджень у гірських зонах та на поліських територіях – 0, 27;

  • для  багаторічних насаджень у гірських зонах та на поліських територіях-0,09;
  • для земель водного фонду – 1,35;

            -     для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві                                                        

( вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому грунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди – 3.

 

 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію: з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

3.Дане  рішення оприлюднити в засобах масової інформації,  на офіційному веб-сайті Ярунської територіальної громади.

            4. Рішення Ярунської сільської ради № 1033 від 11 червня 2020 р. визнати таким, що втратило чинність.

 

5.Це рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

 

 

 

Сільський голова                    (підпис існує)                            Сергій РОМАНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб

 
  Герб

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Ярунська сільська  рада

Новоград-Волинського району Житомирської області

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 629

 Восьма  сесія ради                                                                                        VIIІ скликання

         від 15 червня 2021 року

 

       Про  затвердження ставки  податку на майно,

       відмінне від земельної ділянки на 2022 рік. 

 

                                                   

           Керуючись  статтею 266  Податкового кодексу Українипунктом 24 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити на території Ярунської  сільської ради:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266  Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

 

2. Дане  рішення оприлюднити в засобах масової інформації,  на офіційному веб-сайті Ярунської територіальної громади.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

4. Рішення Ярунської сільської ради № 1035 від 11 червня 2020 р. визнати таким, що втратило чинність.

5. Рішення набирає чинності  з 01.01.2022р.

 

 

Сільський голова                (підпис існує)                             Сергій РОМАНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1
До рішення 8 сесії Ярунської

сільської ради VIIІ скликання

                                                                                                           від 15 червня 2021 р. N 629

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня  2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Назва

 

 

 

1824087400

Ярунська сільська рада

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1

зона4

2

зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,5 

 

 

 0,5

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,5 

 

 

 0,5

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,5 

 

 

0,5 

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,5 

 

 

0,5 

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,5 

 

 

0,5 

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

-- 

 

 

-- 

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,5

 

 

0,5 

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

-- 

 

 

-- 

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

-- 

 

 

-- 

 

 

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

-- 

 

 

-- 

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

-- 

 

 

-- 

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

-- 

 

 

-- 

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

-- 

 

 

-- 

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

--

 

 

-- 

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

 --

 

 

 --

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

-- 

 

 

 --

 

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

-- 

 

 

0,5 

 

 

1211.2

Мотелі

-- 

 

 

-- 

 

 

1211.3

Кемпінги

-- 

 

 

-- 

 

 

1211.4

Пансіонати

-- 

 

 

 --

 

 

1211.5

Ресторани та бари

-- 

 

 

0,5 

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

-- 

 

 

 --

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

-- 

 

 

 --

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

-- 

 

 

 --

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

 --

 

 

 --

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

-- 

 

 

 --

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

-- 

 

 

-- 

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

-- 

 

 

-- 

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

-- 

 

 

-- 

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,5

 

 

0,5 

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

-- 

 

 

-- 

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,3 

 

 

0,3 

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

-- 

 

 

 --

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

 0,5

 

 

0,5 

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,5 

 

 

0,5 

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,5 

 

 

0,5 

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,5 

 

 

0,5 

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,5 

 

 

0,5 

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв'язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

 --

 

 

-- 

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

3

 

 

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

-- 

 

 

   --       

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

-- 

 

 

     --      

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі

-- 

 

 

-- 

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

-- 

 

 

-- 

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

 

 

3

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

 --

 

 

-- 

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші

 3

 

 

 3

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,5 

 

 

 0,5

 

 

1242.2

Гаражі підземні

  0,5

 

 

0,5 

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

-- 

 

 

-- 

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

-- 

 

 

-- 

 

 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

0,5

 

 

0,5

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

-- 

 

 

-- 

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

-- 

 

 

-- 

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

 0,5

 

 

 0,5

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

 0,5

 

 

0,5

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

 --

 

 

 ---

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0,5 

 

 

 0,5

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

 0,5

 

 

 0,5

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

-- 

 

 

 --

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

-- 

 

 

-- 

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

 --

 

 

-- 

 

 

1252.3

Силоси для зерна

-- 

 

 

-- 

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

 --

 

 

-- 

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

 --

 

 

-- 

 

 

1252.6

Холодильники

-- 

 

 

-- 

 

 

1252.7

Складські майданчики

-- 

 

 

-- 

 

 

1252.8

Склади універсальні

 --

 

 

-- 

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

0,5 

 

 

0,5 

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

-- 

 

 

-- 

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

-- 

 

 

-- 

 

 

1261.3

Цирки

-- 

 

 

-- 

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

--- 

 

 

-- 

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

-- 

 

 

-- 

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

-- 

 

 

-- 

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

-- 

 

 

-- 

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

 --

 

 

 --

 

 

1262.3

Технічні центри

-- 

 

 

-- 

 

 

1262.4

Планетарії5

-- 

 

 

-- 

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

-- 

 

 

-- 

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

-- 

 

 

-- 

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

 --

 

 

-- 

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

 --

 

 

-- 

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

 --

 

 

-- 

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

 --

 

 

-- 

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

 --

 

 

-- 

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

 --

 

 

-- 

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

 --

 

 

-- 

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

 --

 

 

-- 

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

 --

 

 

-- 

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

 --

 

 

-- 

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

 --

 

 

-- 

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

 --

 

 

-- 

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

 --

 

 

-- 

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та Збройних Сил5

 --

 

 

-- 

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

 --

 

 

-- 

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

 --

 

 

-- 

 

 

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

 --

 

 

-- 

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

 --

 

 

-- 

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

 --

 

 

-- 

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

 --

 

 

-- 

 

 

1265.5

Тири

 --

 

 

-- 

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

 --

 

 

-- 

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

0,5

 

 

0,5 

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

0,5

 

 

0,5 

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,5

 

 

0,5 

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

0,5

 

 

0,5 

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

 --

 

 

-- 

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

 --

 

 

-- 

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

 --

 

 

-- 

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

 --

 

 

-- 

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

 --

 

 

-- 

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

 --

 

 

-- 

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

 --

 

 

-- 

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

 --

 

 

-- 

 

 

1273

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам'ятки історії та архітектури5

 --

 

 

-- 

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

 --

 

 

-- 

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

 --

 

 

-- 

 

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1

Казарми Збройних Сил5

 --

 

 

-- 

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

 --

 

 

-- 

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів5

 --

 

 

-- 

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

 0,5

 

 

0,5

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

 --

 

 

-- 

 

 

                       

____________
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. N 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12пункту 30.2 статті 30пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі "1 зона".

5 Об'єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються / можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

 

Секретар ради                   (підпис існує)                       Ірина ПОСТАЙЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2
До рішення 8 сесії Ярунської

сільської ради VIIІ скликання

                                                                                                           від 15 червня 2021 р. N 629

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня  2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Ярунська сільська рада

Новоград-Волинського району Житомирської області

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов'язання за рік)

 інваліди першої і другої групи;

100%

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

100%

 пенсіонери (за віком);

100%

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

100%

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

100%

 Учасники  АТО

100%

         

____________
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12пункту 30.2 статті 30пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 

Секретар ради                     (підпис існує)                                    Ірина ПОСТАЙЧУК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь