06569000000   Додаток 4.2  
  (код бюджету)   до рішення Ярунської сільської  ради
      від 22 квітня 2021 року №470   
  Субвенції з  бюджету сільської територіальної громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на 2021 рік
        (грн)
№ з/п Назва програми / призначення субвенції Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
  Відділ фінансів Ярунської сільської ради 25 000 25 000 0
1. Програма Ярунської сільської ради "Забезпечення підрозділів територіальної оборони на 2021-2023 роки" 5 000 5 000 0
  в тому числі:      
  придбання предметів, матеріалів та обладнання 5 000 5 000  
2. Сільська  Програма забезпечення пожежної та техгногенної безпеки, захисту населення і територій Ярунської сільської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки 5 000 5 000 0
  в тому числі:      
  придбання паливно-мастильних матеріалів 5 000 5 000  
3.  Комплексна програма забезпечення орони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку  на території Ярунської ТГ на 2021-2025 роки 15 000 15 000  
  в тому числі:      
  придбання паливно-мастильних матеріалів 15 000 15 000  
  Усього: 25 000 25 000 0
         
  Секретар сільської ради     І.В.Постайчук