A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ярунська громада
Житомирська область, Звягельський район

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2023 рік.

                                                                                                         

 

 

УКРАЇНА

Ярунська сільська рада

Новоград-Волинського району Житомирської області

ХVІІІ сесія ради VIІI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  14 червня 2022 року                                                                                     № 2561

Про встановлення ставок та пільг із сплати

земельного податку на 2023 рік.

 

 Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Затвердити  території  Ярунської сільської  ради:

1.1. Положення про оподаткування плати за землю згідно додатку 1.

2.Установити на території  Ярунської сільської ради:

          2.1. ставки земельного податку згідно з додатком 2.

          2.2.пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284. Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 3.

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії: з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту,з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та інвестиційної діяльності.

     4.Дане  рішення оприлюднити в засобах масової інформації,  на офіційному веб-сайті Ярунської територіальної громади.

           5. Рішення Ярунської сільської ради № 625  від 15 червня 2021 р. визнати таким, що втратило чинність.

 

           6.Це рішення набирає чинності з 01.01.2023 року.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                       /підпиис існує/                        Сергій РОМАНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток № 1

   До рішення 18 сесії VIIІ скликання                     

                                                                                                   Ярунської сільської ради

                                                                                                    від 14.06.2022 року №  2561

 

 

                                                     ПОЛОЖЕННЯ

           про земельний податок на території Ярунської сільської ради

                 

Положення про встановлення плати за землю на території Ярунської сільської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами. 

Плата за землю – обов’язковим платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки з власників земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачів.      

1. Платники земельного податку

 1.1. Платниками податку є:

 - власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

- землекористувачі.

2. Платники орендної плати

2.1. Платниками орендної плати є орендарі земельних ділянок. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої ділянки.

3.  Об’єкти оподаткування земельним податком

    1. . Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

 3.2. Земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

4.2. Рішення  щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється  Ярунською сільською радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

5. Ставки земельного податку (додаток № 2).

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб (додаток №

 

7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

7.1. Не сплачується податок за:

 - сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

 - землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

- земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

- паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

 - майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

- земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

- земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

 - земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

8. Податковий період для земельного податку

8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

8.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

9. Строк сплати плати за землю

 9.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

 У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

 9.2. Фізичні особи у сільській місцевості земельний податок сплачують через поштове відділення, банки.

  9.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

9.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

9.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

9.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

  10. Принципи встановлення розмірів орендної плати

 10.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

 Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

 Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

10.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

10.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

 10.4  Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

10.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

- не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

- не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

 

10.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

Встакновити орендну плату для:

- земельних ділянок, які передані суб’єктам господарської діяльності для будівництва багатоквартирних житлових будинків, громадян для городництва, будівництва і обслуговування гаража, садівництва та громадянам, які згідно з Податковим кодексом України звільняються від сплати земельного податку – 5% від їх нормативної грошової оцінки.

- земельних ділянок, які передані суб’єктами господарювання для здійснення виробничої діяльності, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, для надання послуг по перевезенню населення громадським транспортом – 4% від їх нормативно-грошової оцінки.

- земельних ділянок, які передані суб’єктам господарської діяльності (фізичним та юридичним особам) для надання побутових послуг населенню, обслуговування СТО, складських приміщень, та об’єктів іншого цільового призначення – 5% від їх нормативно-грошової оцінки.

- земельних ділянок, на яких розташовані АЗС, аптеки, банки,МАФи, об’єкти нерухомого майна, які не функціонують, та не проводиться їх реконструкція (за актом обстеження профільної депутатської комісії селищної ради)- 12% від нормативної грошової оцінки землі.

- земельні ділянки осіб, що зареєстровані в інших органах та відповідно є платниками податків інших територіальних громад – встановлюється розмір орендної плати 12% від їх нормативної грошової оцінки землі.

- земельних ділянок не витребуваних та нерозподілених земельних часток (паїв), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, - 8% від їх нормативної грошової оцінки;

- земельних ділянок під польовими дорогами, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення, - 8% від їх нормативної грошової оцінки;

- земельних ділянок під будівлями та спорудами господарських дворів КСП що припинені, -  12% від їх нормативної грошової оцінки.

 

 Розмір і строки внесення орендної плати за землю встановлюється у відповідності до цього Положення у договорі між орендодавцем і орендарем.

 

   11. Індексація нормативної грошової оцінки земель

 11.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

 Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

11.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

 

 Кi = І:100,

 де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

 

 У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

 

 Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель

 11.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

 

Секретар ради                             /підпиис існує/                 Ірина ПОСТАЙЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 до рішення 18 сесії VIIІ скликання                     

 Ярунської сільської ради

від 14.06.2022 року № 2561  

    

                                                    

     

                                                           Ставки                                                       

                                              земельного податку

         Ставки встановлюються на 2023 рік та вводяться в дію з 01 січня 2023 року

         Адміністративно-територіальні одиниці або населенні пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код КОАТУУ

Назва

 

1824000000

1824087400

Ярунська  сільська рада

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(% нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код

 

Назва

 

 

 

 

 

 

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

 

 

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

Х

х

х

х

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,0

0,7

2.0

2.0

01.02

Для ведення фермерського господарства

0,7

0,1

2.0

2.0

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

0,5

0,5

0,5

0,5

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

5

0,3

5

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва

0,5

0,5

0,5

0,5

01.06

Для колективного садівництва

0,5

0,5

0,5

0,5

01.07

Для городництва

0

0

0

0

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

1,0

1,0

1,0

1,0

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,0

1,0

1,0

1,0

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,0

1,0

1,0

1,0

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,0

1,0

1,0

1,0

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,0

1.0

1,0

1,0

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,0

1,0

1,0

1,0

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

01.15

Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами

1,0

1,0

1,0

1,0

01.16

Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами

1.0

1,0

1,0

1.0

01.17

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичними особами)

1,5

1,5

1,5

1,5

01.18

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони

8,0

1,0

8,0

1,0

01.19

Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами

1,0

1,0

1,0

1,0

02

Землі житлової забудови

Х

х

х,0

Х

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

3,0

0,04

3

0,04

02.02

Для _оллективного житлового будівництва

1,0

0,03

1,0

0,03

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,03

0,03

0,03

0,03

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0

0

0

0

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

1,0

1,0

1,0

1,0

02.06

Для _оллективного гаражного будівництва

5,0

0

5,0

0

02.07

Для іншої житлової забудови

1,0

0,03

1,0

0,03

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 – 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

02.09

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

0

0

0

0

02.10

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

0

0

0

0

02.11

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

1,5

1,5

1,5

1,5

02.12

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньо квартальні проїзди, пішохідні зони

1

1

1

1

03

Землі громадської забудови

Х

х

х

Х

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

1,5

0

0

0

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладівосвіти

1,5

0

0

0

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

3,0

0

0

0

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

1,5

0

0

0

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

1,5

0

0

0

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

1,5

0

0

0

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

2,0

2,0

0

0

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

2,0

2,0

0

0

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

0

0

0

0

03.10

Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку

1,0

1,0

1,0

1,0

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

0

0

0

0

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1

1

1

1

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

2,0

2,0

2,0

2,0

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

0

0

0

0

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

2,0

2,0

2,0

2,0

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15, 03.17- 03.20 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

03.17

Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення

0

0

0

0

03.18

Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань

0

0

0

0

03.19

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

1,5

1,5

1,5

1,5

03.20

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньо квартальні проїзди, пішохідні зони

1,0

1,0

1,0

1,0

04

Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

Х

х

х

х

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

0

0

0

0

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

1,5

1,5

1,5

1,5

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

0

0

0

0

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

0

0

0

0

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

0

0

0

0

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

0

0

0

0

04.07

Для збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

1,5

1,5

1,5

1,5

04.08

Для збереження та використання заказників

1,5

1,5

1,5

1,5

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

0

0

0

0

04.10

Для збереження та використання пам'яток природи

0

0

0

0

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

0

0

0

0

05

Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення

 

 

 

 

05.01

Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких тє природоохоронні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи)

0

0

0

0

05.02

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

1,5

1,5

1,5

1,5

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

Х

х

х

х

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

0

0

0

0

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

0

0

0

0

06.03

Для інших оздоровчих цілей

0

0

0

0

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03, 06.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

06.05

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

0

0

0

0

07

Землі рекреаційного призначення

Х

х

х

х

07.01

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

1,0

1,0

1,0

1,0

07.02

Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

1,0

1,0

0

0

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

1,0

1,0

1,0

1,0

07.04

Для колективного дачного будівництва

0

0

0

0

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04, 07.06-07.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

07.06

Для збереження, використання та відтворення зелених зон і земельних насаджень

1,0

1,0

1,0

1,0

07.07

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

1,5

1,5

1,5

1,5

07.08

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування

1

1

1

1

07.09

Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання

1

1

1

1

08

Землі історико-культурного призначення

Х

х

х

х

08.01

Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини

1,5

1,5

1,5

1,5

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

0

0

0

0

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

0

0

0

0

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03, 08.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

08.05

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

1,5

1,5

1,5

1,5

09

Землі лісогосподарського призначення (земельні ділянки, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, не лісові земельні ділянки, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земельних ділянок, зайнятих зеленими насадженями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також земельних ділянок, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках)

Х

х

х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг

5,0

0

5,0

0

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

5,0

0

5,0

0

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02, 09.04 – 09.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

09.04

Для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель

5,0

0

5,0

0

09.05

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

1,5

1,5

1,5

1,5

10

Землі водного фонду (земельні ділянки зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами,  а також островами, не зайнятими лісами, прибережними захисними смугами вздовж річок, морів та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також земельні ділянки, виділені під смуги відведення для них ; береговими смугами водних шляхів)

Х

х

х

х

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами

1,5

1,5

1,5

1,5

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

0

0

0

0

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

0

0

0

0

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1,5

1,5

1,5

1,5

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

0

0

0

0

10.06

Для сінокосіння

0

0

0

0

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,5

1,5

1,5

1,5

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

0

0

0

0

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

0

0

0

0

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

0

0

0

0

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

0

0

0

0

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11, 10.13 – 10.16 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

10.13

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

1,5

1,5

1,5

1,5

10.14

Водні об’єкти загального користування

1,5

1,5

1,5

1,5

10.15

Земельні ділянки під пляжами

0

0

0

0

10.16

Земельні ділянки під громадськими сіножатями

1,0

1,0

1,0

1,0

11

Землі промисловості (земельні ділянки, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних  шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, іших споруд)

Х

х

х

х

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами

0

0

0

0

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

5

5

5

5

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

5

5

5

5

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

2

2

2

2

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04, 11.06 -11.08 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

2

2

2

2

11.06

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

1,5

1,5

1,5

1,5

11.07

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення

0

0

0

0

11.08

Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами

1

1

1

1

12

Земельні ділянки транспорту (земельні ділянки, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту

Х

х

х

х

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3

0

3

0

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

0

0

0

0

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

0

0

0

0

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

5

5

5

5

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

0

0

0

0

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту

5

0

5

0

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

5

0

5

0

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

0

0

0

0

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09, 12.11 – 12.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

5

5

5

5

12.11

Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу

5

5

5

5

12.12

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

1,5

1,5

1,5

1,5

12.13

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні

1

1

1

1

13

Земельні ділянки зв’язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв’язку, а також підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності)

Х

х

х

х

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій

5

0

5

0

13.02

Для розміщення таексплуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку

5

0

5

0

13.03

Для розміщення таексплуатації інших технічних засобів зв'язку

5

0

5

0

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05-13.06 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

5

0

5

0

13.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту України

5

0

5

0

13.06

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

1.5

1,5

1,5

1,5

14

Земельні ділянки енергетики (земельні ділянки, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об’єктів альтернативно енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об’єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої,теплові мережі), виробничих, об’єктів, необхідних для експлуатації об’єктів енергетики в тому числі баз та пунктів)

Х

х

х

х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

5

0

5

0

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

5

0

5

0

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02, 14.04 – 14.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

14.04

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

1,5

1,5

1,5

1,5

14.05

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення

1,0

1,0

1,0

1,0

14.06

Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами

1,0

1,0

1,0

1,0

15

Земельні ділянки оборони (земельні ділянки, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ,військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства)

1,5

1,5

1,5

1,5

15.01

Для розміщення постійної діяльності Збройних Сил

0

0

0

0

15.02

Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії

0

0

0

0

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби

0

0

0

0

15.04

Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки

0

0

0

0

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту

0

0

0

0

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України

0

0

0

0

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів, військових формувань

0

0

0

0

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 – 15.07, 15.09 – 15.11 та для збереження та використання земель природо-заповідного фонду

0

0

0

0

15.09

Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

0

0

0

0

15.10

Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції

0

0

0

0

15.11

Для розміщення структурних підрозділів Міноборони, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління Міноборони

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  ради                                                           Ірина ПОСТАЙЧУК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь