Додаток 1
             
             
Загальні показники бюджету
06569000000            
(код бюджету)           (грн)
№ з/п Найменування показника 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план)
1 2 3 4 5 6 7
І. Загальні показники надходжень
1. Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: 0 66 096 300 72 272 990 80 520 995 88 430 880
X загальний фонд 0 65 907 400 72 072 380 80 309 780 88 209 080
X спеціальний фонд 0 188 900 200 610 211 215 221 800
2. Фінансування, у тому числі: 0 2 571 746 0 0 0
X загальний фонд 0 1 403 432 0 0 0
X спеціальний фонд 0 1 168 314 0 0 0
3. Надання кредитів, у тому числі:          
X загальний фонд          
X спеціальний фонд          
Х УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 0 68 668 046 72 272 990 80 520 995 88 430 880
X загальний фонд 0 67 310 832 72 072 380 80 309 780 88 209 080
X спеціальний фонд 0 1 357 214 200 610 211 215 221 800
ІІ. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів
1. Видатки ( з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: 0 69 396 622 72 272 990 80 520 995 88 430 880
X загальний фонд 0 68 032 581 72 072 380 80 309 780 88 209 080
X спеціальний фонд 0 1 364 041 200 610 211 215 221 800
2. Надання кредитів, у тому числі:          
X загальний фонд          
X спеціальний фонд          
Х УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі: 0 69 396 622 72 272 990 80 520 995 88 430 880
X загальний фонд 0 68 032 581 72 072 380 80 309 780 88 209 080
X спеціальний фонд 0 1 364 041 200 610 211 215 221 800