Україна

  Відділ фінансів

 Ярунська сільська рада

Новоград-Волинського району

 Житомирської області

 

НАКАЗ № 22-о

4 жовтня 2021 року                                                                       Ярунь

 

Про затвердження Інструкції

з підготовки бюджетних запитів

до проєкту бюджету на 2022 рік

та наступні за плановим два бюджетні періоди

                  

Відповідно до статей 34, 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 06 червня 2012 року № 687 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами), та з метою удосконалення форм документів, що застосовуються в бюджетному процесі на місцевому рівні

        

  Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів  до проекту бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік та  наступні за плановим два бюджетні періоди, що додається.

 

2. Довести цей наказ до відома та виконання для головних розпорядників коштів бюджету Ярунської сільської територіальної громади та оприлюднити на офіційному сайті громади.

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальник  відділу фінансів                                                    Наталія КИЗЯК