Додаток  2         
        до рішення Ярунської        
        сільської ради        
        від    квітня 2021 року №      
  06569000000              
  (код бюджету)              
Фінансування  бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік      
          (грн)      
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд      
усього в тому числі бюджет розвитку      
1 2 3 4 5 6      
Фінансування за типом кредитора              
200000 Внутрішнє фінансування 2 419 818,00 1 463 325,00 956 493,00 956 493,00      
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 2 419 818,00 1 463 325,00 956 493,00 956 493,00      
208100 На початок періоду 3 043 537,74 2 881 116,57 162 421,17 53 201,07 2 414 818,00 5 000,00 5 000,00
208200 На кінець періоду 623 719,74 466 298,57 157 421,17 48 201,07      
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -951 493,00 951 493,00 951 493,00      
Х Загальне фінансування 2 419 818,00 1 463 325,00 956 493,00 956 493,00      
Фінансування за типом боргового зобов"язання              
600000 Фінансування за активними операціями 2 419 818,00 1 463 325,00 956 493,00 956 493,00      
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 2 419 818,00 1 463 325,00 956 493,00 956 493,00      
602100 На початок періоду 3 043 537,74 2 881 116,57 162 421,17 53 201,07      
602200 На кінець періоду 623 719,74 466 298,57 157 421,17 48 201,07      
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -951 493,00 951 493,00 951 493,00      
Х Загальне фінансування 2 419 818,00 1 463 325,00 956 493,00 956 493,00      
                 
  Секретар сільської ради     І.В.Постайчук