Додаток  2         
        до рішення Ярунської        
        сільської ради        
        від   серпня 2021 року       
  06569000000              
  (код бюджету)              
Фінансування  бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік      
          (грн)      
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд      
усього в тому числі бюджет розвитку      
1 2 3 4 5 6      
Фінансування за типом кредитора              
200000 Внутрішнє фінансування 2 571 746,00 886 903,00 1 684 843,00 1 684 843,00      
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 2 571 746,00 886 903,00 1 684 843,00 1 684 843,00      
208100 На початок періоду 3 043 537,74 2 881 116,57 162 421,17 53 201,07 2 566 746,00 5 000,00 5 000,00
208200 На кінець періоду 471 791,74 314 370,57 157 421,17 48 201,07      
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -1 679 843,00 1 679 843,00 1 679 843,00      
Х Загальне фінансування 2 571 746,00 886 903,00 1 684 843,00 1 684 843,00      
Фінансування за типом боргового зобов"язання              
600000 Фінансування за активними операціями 2 571 746,00 886 903,00 1 684 843,00 1 684 843,00      
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 2 571 746,00 886 903,00 1 684 843,00 1 684 843,00      
602100 На початок періоду 3 043 537,74 2 881 116,57 162 421,17 53 201,07      
602200 На кінець періоду 471 791,74 314 370,57 157 421,17 48 201,07      
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -1 679 843,00 1 679 843,00 1 679 843,00      
Х Загальне фінансування 2 571 746,00 886 903,00 1 684 843,00 1 684 843,00      
                 
  Секретар сільської ради     І.В.Постайчук