Ярунська громада
Житомирська область, Звягельський район

ПРОГРАМА «Запобігання і протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми» Ярунської сільської територіальної громади на 2021 рік

                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      Рішення V сесії Ярунської

                                                                                     сільської ради VIII скликання

                                                                                                    від 03.03.2021р     № 263

 

ПРОГРАМА

«Запобігання і протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми» Ярунської сільської територіальної громади

на 2021 рік

 

                                                       Ярунська громада-2021 р.

  1. Паспорт Програми

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Ярунська сільська рада

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

7 грудня 2017 року№ 2229-VIII Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 22 серпня 2018 р. № 654 постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», 22 серпня 2018 р. № 655 постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», 22 серпня 2018 р. № 658 постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», 01.10.2018  № 1434 наказ Міністерства соціальної політики «Про затвердження Типової програми для кривдників», 21 вересня 2020 року№ 398/2020 Указ Президента України «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства»;

20 вересня 2011 року№ 3739-VIЗакон України «Про протидію торгівлі людьми», від 22 серпня 2012 р. № 783 постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми»

3

Розробники Програми

Ярунська сільська рада

4

Співрозробники програми

 -

5

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет Ярунської сільської ради

6

Учасники програми

Відділ освіти, сім’ї,молоді,культури та спорту Ярунської сільської ради,

Спеціаліст з питань захисту прав дитини

7

Термін реалізації програми

2021р.

8

Етапи виконання програми

_

 

9

Перелік місцевих бюджетів,які беруть участь у виконанні програми

Місцевий бюджет

10

Орієнтований загальний обсяг фінансових ресурсів,необхідних для реалізації Програми,всього,у тому числі:

2021р - При наявності коштів.

11

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього у тому числі

При наявності коштів.

 

-

коштів державного бюджету

_

-

коштів обласного бюджету

_

-

коштів місцевого бюджету

При наявності коштів

-

коштів інших джерел

_

12

Контроль за виконанням

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Ярунської сільської ради.

 

 

 

 

  1. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма

Програма запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознаками статі та торгівлі  людьми Ярунської територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) розроблена на підставі законів «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», постанов КМУ від 22 серпня 2018 року № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи в сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознаками статі»

Домашнє насильство є  однією з найбільш гострих соціальних проблем загалом в Україні, від якої можуть страждати  як жінки, так і чоловіки. Проте, як свідчить практика, переважно від домашнього насильства страждають найбільш вразливі верстви населення: жінки і діти, а також особи з інвалідністю та особи похилого віку. Діти страждають від насильства не лише по відношенню до себе, а й спостерігаючи за насильством у своїй сім`ї, переносячи цей негативний досвід у власне життя в майбутньому. Найчастіше діти зазнавали психологічного насильства, в той час як дорослі більше потерпали від фізичного та психологічного насильства.

Програма спрямована на вирішення проблем, які з роками загострюються і стосуються демографічної ситуації,репродуктивного здоров'я, економіки родин, безробіття, народжуваності та виховання дітей у сім'ях.

Розроблення та прийняття Програми обумовлено необхідністю визначення на місцевому рівні  конкретних заходів по захисту, підтримці та розвитку сім'ї, популяризації сімей з дітьми,  попередженню і протидії насильству в сім'ях, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми, утвердженню гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності, обізнаності громадян зі своїми правами згідно діючого законодавства.

  1. Визначення мети Програми

    Метою Програми є здійснення комплексних заходів щодо створення правових і соціальних умов для належного розвитку сім’ї, у тому числі удосконалення роботи щодо попередження домашнього насильства, насильства за ознакою статі. Забезпечення системної та комплексної політики у сфері сім’ї та демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей.

 

  1. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

 -здійснення заходів з підвищення престижу сім’ї та пропагування сімейних цінностей;

 

-проведення інформаційних кампаній з питань розвитку та підтримки сім'ї, спрямованих на збереження орієнтацій населення на сімейний спосіб життя, підтримку багатодітних сімей, народження і виховання дітей у сім'ях;

-участь у щорічних заходах (День родини, День матері);

-надання соціальних послуг і допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах, та сім’ям, які перебувають у зоні ризику ще до потрапляння у такі обставини;

-раннє виявлення сімей, у яких вчинюється насильство або є реальна загроза його вчинення, та організацію соціальної підтримки таких сімей;

-підвищення рівня правової культури населення та поінформованості про проблему насильства в сім’ї, насильства за ознакою статі шляхом проведення широкомасштабної інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи;

-проведення інформаційних кампаній з метою підвищення рівня поінформованості населення з питань рівного розподілу сімейних обов’язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дітей;

-проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової інформації, навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка, утвердження гендерної рівності;

-проведення широкомасштабних інформаційних кампаній серед населення, в тому числі серед внутрішньо переміщених осіб, щодо запобігання домашнього насильства, та торгівлі людьми;

-посилення співпраці з правоохоронними органами з питань протидії торгівлі людьми та запобігання та протидії домашнього насильства, насильства за ознакою статі;

 

-надання комплексу соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства та проведення інших заходів.

 

        Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Щорічно при внесенні змін до бюджету передбачати, виходячи із фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів.

Орієнтовні обсяги фінансування Програми із місцевого бюджету складають 10,000 тис. грн.

     Термін реалізації Програми – 2021 рік.

Ресурсне забезпечення Програми

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання, роки

тис.грн

Усього витрат

виконання тис.грн

 

2021р.

 

1

2

3

Обсяг ресурсів

 

10.000

 

10.000

У тому числі

 

-

 

-

Бюджет Ярунської територіальної громади

 

10.000

 

10.000

Кошти інших джерел

 

-

 

-

 

5.Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

    Завдання, заходи та результативні показники Програми формуються відповідно до її мети та визначені у додатку 1.

                 6.Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- посилення престижу сім`ї, попередження  та посилення сімейних     орієнтацій населення;

- підвищення рівні відповідальності батьків за утримання,виховання та розвиток дітей,їх життя та здоров`я;

- попередження насильства в сім`ї;

- удосконалення механізму запобігання та реагування на випадки дискримінації за ознакою статі та насильства в сім`ї;

- мінімізувати асоціальні прояви у життєдіяльності сім`ї, передусім насильства в сім`ї ( зменшення кількості осіб,які стоять на обліку, з приводу скоєння насильства в сім`ї);

- підвищити ефективність взаємодії органів місцевого самоврядування, з громадськими організаціями, правоохоронними органами та іншими юридичними особами у сфері протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, торгівлі людьми;

- підвищити рівень поінформованості та правової культури населення з питань протидії домашньому насильству та торгівлі людьми;

- забезпечити надання комплексної допомоги жертвам домашнього насильства.

7.Координація та контроль за ходом виконання Програми

                 Контроль за виконання Програми покладається на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Ю.В.Рай.

 

Секретар ради                                                                           Ірина ПОСТАЙЧУК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь