A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ярунська громада
Житомирська область, Звягельський район

Рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

                                                                                                     

 

Ярунська сільська рада

Звягельського району Житомирської області

ХХІХ сесія ради VIІI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  19 червня 2023 року                                                                                     № 2792

Про встановлення ставок та пільг із сплати

земельного податку

 

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Затвердити  території  Ярунської сільської  ради:

1.1. Положення про оподаткування плати за землю згідно додатку 1.

2.Установити на території  Ярунської сільської ради:

          2.1. ставки земельного податку згідно з додатком 2.

          2.2.пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284. Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 3.

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії: з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту,з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та інвестиційної діяльності.

     4.Дане  рішення оприлюднити в засобах масової інформації,  на офіційному веб-сайті Ярунської територіальної громади.

           5. Рішення Ярунської сільської ради № 2561  від 14 червня 2022р. визнати таким, що втратило чинність.

 

           6.Це рішення набирає чинності з 01.01.2024 року.

 

 

 

 

 

Сільський голова    /підпис існує/                          Сергій РОМАНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток № 1

  До рішення 29 сесії VIIІ скликання                     

                                                                                                  Ярунської сільської ради

                                                                                                    від 19.06.2023 року №  2792

 

 

            ПОЛОЖЕННЯ

           про земельний податок на території Ярунської сільської ради

                 

Положення про встановлення плати за землю на території Ярунської сільської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами. 

Плата за землю – обов’язковим платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки з власників земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачів.      

1. Платники земельного податку

 1.1. Платниками податку є:

 - власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

- землекористувачі.

2. Платники орендної плати

2.1. Платниками орендної плати є орендарі земельних ділянок. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої ділянки.

3.  Об’єкти оподаткування земельним податком

  1. . Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.2. Земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

4.2. Рішення  щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється  Ярунською сільською радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

5. Ставки земельного податку (додаток № 2).

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб (додаток № 3).

7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

7.1. Не сплачується податок за:

- сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

- земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

- паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

 - майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

- земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

- земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

- земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

8. Податковий період для земельного податку

8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

8.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

9. Строк сплати плати за землю

 9.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

 9.2. Фізичні особи у сільській місцевості земельний податок сплачують через поштове відділення, банки.

  9.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

9.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

9.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

9.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

  10. Принципи встановлення розмірів орендної плати

 10.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

 Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

10.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

10.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

 10.4 Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

10.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

- не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

- не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

 

10.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

Встакновити орендну плату для:

- земельних ділянок, які передані суб’єктам господарської діяльності для будівництва багатоквартирних житлових будинків, громадян для городництва, будівництва і обслуговування гаража, садівництва та громадянам, які згідно з Податковим кодексом України звільняються від сплати земельного податку – 5% від їх нормативної грошової оцінки.

- земельних ділянок, які передані суб’єктами господарювання для здійснення виробничої діяльності, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, для надання послуг по перевезенню населення громадським транспортом – 4% від їх нормативно-грошової оцінки.

- земельних ділянок, які передані суб’єктам господарської діяльності (фізичним та юридичним особам) для надання побутових послуг населенню, обслуговування СТО, складських приміщень, та об’єктів іншого цільового призначення – 5% від їх нормативно-грошової оцінки.

- земельних ділянок, на яких розташовані АЗС, аптеки, банки,МАФи, об’єкти нерухомого майна, які не функціонують, та не проводиться їх реконструкція (за актом обстеження профільної депутатської комісії селищної ради)- 12% від нормативної грошової оцінки землі.

- земельні ділянки осіб, що зареєстровані в інших органах та відповідно є платниками податків інших територіальних громад – встановлюється розмір орендної плати 12% від їх нормативної грошової оцінки землі.

- земельних ділянок не витребуваних та нерозподілених земельних часток (паїв), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, - 8% від їх нормативної грошової оцінки;

- земельних ділянок під польовими дорогами, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення, - 8% від їх нормативної грошової оцінки;

- земельних ділянок під будівлями та спорудами господарських дворів КСП що припинені, -  12% від їх нормативної грошової оцінки.

 

Розмір і строки внесення орендної плати за землю встановлюється у відповідності до цього Положення у договорі між орендодавцем і орендарем.

 

  11. Індексація нормативної грошової оцінки земель

 11.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

11.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

 

Кi = І:100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

 

 У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

 

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель

11.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

 

Секретар ради             /підпис існує/                        Ірина ПОСТАЙЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до рішення 29 сесії VIIІ скликання                     

Ярунської сільської ради

від 19.06.2023 року № 2792  

    

                                                           Ставки                                                       

                                              земельного податку

         Ставки вводяться в дію з 01 січня 2024 року

         Адміністративно-територіальні одиниці або населенні пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код КОАТУУ

Назва

 

1824000000

1824087400

Ярунська  сільська рада

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
 (% нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код

 

Назва

 

 

 

 

 

 

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

 

 

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі  сільськогосподарського  призначення

Х

Х

х

х

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,0

0,7

2.0

2.0

01.02

Для ведення фермерського господарства

0,7

0,1

2.0

2.0

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

0,5

0,5

0,5

0,5

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

5

0,3

5

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва

0,5

0,5

0,5

0,5

01.06

Для колективного садівництва