Ярунська громада
Житомирська область, Звягельський район

Про затвердження Програми забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб до закладів всіх форм власності на території Ярунської сільської територіальної громади

gerb copy 1

 

 

                                                      У К Р А Ї Н А

Ярунська сільська рада

Новоград-Волинського району Житомирської області

 

Рішення № 2566

 

Вісімнадцята сесія                                                                VIII скликання

 

від 14 червня 2022 року                                                                               

 

Про затвердження Програми забезпечення

перебування внутрішньо переміщених осіб

до закладів всіх форм власності на території

Ярунської сільської територіальної громади

 

                Відповідно до статей 34, 40, 59 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, Закону України “Про затвердження Указу Президента України” від 24.02.2022 року № 2102-IX , постанови КМУ від 01.10.2014 № 509 ,,Про облік внутрішньо переміщених осіб”, постанови КМУ від 13.03.2022 № 269 ,,Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи”, постанови КМУ від 11.03.2022 № 252 ,,Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану”, керуючись розділом VI ,,Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб до закладів всіх форм власності на території Ярунської сільської територіальної громади, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів Рай Юлію Володимирівну.

 

 

Сільський голова                                                                              Сергій РОМАНЮК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішенням Ярунської

сільської ради

від 14 червня 2022 р. № 2566

 

ПРОГРАМА

забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб до закладів всіх

форм власності на території Ярунської сільської територіальної громади ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Ярунська сільська  рада, відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради

2.

Розробник програми

Ярунська сільська  рада, відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради

3.

Головний розпорядник коштів

Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради

 

4.

Відповідальний виконавець програми

Ярунська сільська  рада, відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради, КНП «ЦПМСД Чижівської сільської ради Новоград-Волинського району»

5.

Учасники програми

Заклади освіти всіх форм власності територіальної громади, структурні підрозділи Ярунської сільської ради

6.

Термін реалізації програми

2022 рік

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

8.

Загальний обсяг фінансованих ресурсів, необхідних для реалізації

програми,усього:

У межах бюджетних призначень

 

у тому числі:

 

8.1.

коштів державного бюджету

У межах бюджетних призначень

8.2.

коштів місцевого бюджету

У межах бюджетних призначень

 

Вступ

Програму забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб до закладів всіх форм власності на території Ярунської сільської територіальної громади (далі – Програма) розроблено відповідно до статей  34, 40,  59 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, Закону України “Про затвердження Указу Президента України” від 24.02.2022 № 2102-IX, постанови КМУ від 01.10.2014 № 509 ,,Про облік внутрішньо переміщених осіб”, постанови КМУ від 13.03.2022 № 269 ,, Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи”, постанови КМУ від 11.03.2022 № 252 ,,Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану”, керуючись розділом VI ,,Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України.

Підставою для розроблення Програми є необхідність забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, їх тимчасового проживання та харчування, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України.

Програма визначає мету і завдання, конкретизує перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних завдань, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення з обґрунтуванням ресурсних потреб.

Програма може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку та взаємодіяти з регіональними програмами.

 

Мета Програми

Забезпечення належних умов перебування внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти всіх форм власності на території Ярунської сільської територіальної громади на            2022 рік з дотриманням прав, свобод та законних інтересів таких осіб.

 

Проблеми, на розв'язання яких спрямовано Програму

Програма спрямована на вирішення питань, щодо забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, їх тимчасового проживання та харчування, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України.

 

 

Шляхи та засоби виконання Програми

Забезпечення закладів освіти всіх форм власності на території Ярунської сільської територіальної громади фінансовим, матеріально-технічними та кадровими ресурсами для створення в них належних умов для перебування та безоплатного харчування внутрішньо переміщених осіб.

Досягнення мети Програми може бути забезпечено двома шляхами:

  • перший варіант реалізації передбачає фінансування видатків за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі за рахунок спрямування залишків коштів за субвенціями державного бюджету місцевим бюджетам, збережених на рахунках місцевих бюджетів станом на 1 січня 2022 року на заходи задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану;
  • другий варіант реалізації Програми, передбачає фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.

 

 

Заходи Програми

   Перелік заходів Програми наведено у додатку.

       Під час визначення заходів враховано принципи: взаємопов'язаність, повнота охоплення проблеми, логічність викладу, відсутність суперечностей і повторів, а також акцентовано на їх узгодженості з іншими програмами.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу створити безпечні умови життя і здоров’я внутрішньо переміщених  осіб, належні умови для їх проживання в закладах освіти всіх форм власності на території Ярунської сільської територіальної громади.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до Програми

 

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

 

з/п

Назва напряму програми

(пріоритетні завдання)

 

Заходи Програми

 

Термін виконання

 

Виконавці

 

Джерела фінансування

 

Очікуваний результат

1.

Забезпечення перебування внутрішньо

переміщених осіб  у закладах освіти всіх форм власності на території Ярунської

сільської територіальної громади на період запровадження воєнного стану в Україні

1) забезпечення заробітною платою працівників, які залучені для обслуговування внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти комунальної власності

сільської громади

2022

Ярунська сільська рада,

відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування, не

заборонені законодавством

Забезпечено оплату працівникам, які залучені для обслуговування внутрішньо

переміщених осіб у закладах освіти комунальної власності

сільської громади

2) забезпечення медикаментами

внутрішньо переміщених осіб на період

запровадження воєнного стану в Україні

2022

Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради

Державний,

місцеві бюджети та інші джерела фінансування, не

заборонені законодавством

Забезпечено медикаментами

внутрішньо переміщених осіб розміщених у

закладах освіти всіх форм власності

3) забезпечення  безоплатним харчуванням внутрішньо переміщених осіб на період запровадження воєнного стану в Україні

2022

Ярунська сільська рада, відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради

Державний,

місцеві бюджети та інші джерела фінансування, не заборонені

законодавством

Забезпечено безоплатним харчуванням внутрішньо переміщених осіб

розміщених у закладах освіти всіх

форм власності

 

 

 

 

 

 

4) оплата комунальних послуг та енергоносіїв приміщень  закладів освіти всіх  форм комунальної власності, в яких перебувають внутрішньо переміщені особи

2022

Ярунська сільська рада, відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради

 

Державний, обласний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

Забезпечено умови проживання внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти комунальної власності

5) забезпечення інших поточних видатків для забезпечення

перебування внутрішньо переміщених осіб

2022

Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради

Державний,

місцеві бюджети та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

Забезпечено

непередбачувані потреби внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти комунальної власності

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь