Додаток  2   
        до рішення Ярунської  
        сільської ради  
        від  22  квітня 2021 року № 470
  06569000000        
  (код бюджету)        
Фінансування  бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік
          (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього в тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора        
200000 Внутрішнє фінансування 2 436 818,00 1 709 943,00 726 875,00 726 875,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 2 436 818,00 1 709 943,00 726 875,00 726 875,00
208100 На початок періоду 3 043 537,74 2 881 116,57 162 421,17 53 201,07
208200 На кінець періоду 606 719,74 449 298,57 157 421,17 48 201,07
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -721 875,00 721 875,00 721 875,00
Х Загальне фінансування 2 436 818,00 1 709 943,00 726 875,00 726 875,00
Фінансування за типом боргового зобов"язання        
600000 Фінансування за активними операціями 2 436 818,00 1 709 943,00 726 875,00 726 875,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 2 436 818,00 1 709 943,00 726 875,00 726 875,00
602100 На початок періоду 3 043 537,74 2 881 116,57 162 421,17 53 201,07
602200 На кінець періоду 606 719,74 449 298,57 157 421,17 48 201,07
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -721 875,00 721 875,00 721 875,00
Х Загальне фінансування 2 436 818,00 1 709 943,00 726 875,00 726 875,00
           
  Секретар сільської ради     І.В.Постайчук