Додаток  2     
        до рішення Ярунської    
        сільської ради    
        від    липня 2021 року №  
  06569000000          
  (код бюджету)          
Фінансування  бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік  
          (грн)  
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд  
усього в тому числі бюджет розвитку  
1 2 3 4 5 6  
Фінансування за типом кредитора          
200000 Внутрішнє фінансування 2 571 746,00 1 041 703,00 1 530 043,00 1 530 043,00  
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 2 571 746,00 1 041 703,00 1 530 043,00 1 530 043,00  
208100 На початок періоду 3 043 537,74 2 881 116,57 162 421,17 53 201,07 2 566 746,00
208200 На кінець періоду 471 791,74 314 370,57 157 421,17 48 201,07  
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -1 525 043,00 1 525 043,00 1 525 043,00  
Х Загальне фінансування 2 571 746,00 1 041 703,00 1 530 043,00 1 530 043,00  
Фінансування за типом боргового зобов"язання          
600000 Фінансування за активними операціями 2 571 746,00 1 041 703,00 1 530 043,00 1 530 043,00  
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 2 571 746,00 1 041 703,00 1 530 043,00 1 530 043,00  
602100 На початок періоду 3 043 537,74 2 881 116,57 162 421,17 53 201,07  
602200 На кінець періоду 471 791,74 314 370,57 157 421,17 48 201,07  
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -1 525 043,00 1 525 043,00 1 525 043,00  
Х Загальне фінансування 2 571 746,00 1 041 703,00 1 530 043,00 1 530 043,00  
             
  Секретар сільської ради     І.В.Постайчук