A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ярунська громада
Житомирська область, Звягельський район

ПРОГНОЗ  бюджету Ярунської сільської територіальної громади  на 2022-2024 роки

                  

                                                                                                СХВАЛЕНО

                                                                                    Рішення виконкому

                                                                                          12.08.2021  № 82

                                                                          

ПРОГНОЗ

 бюджету Ярунської сільської територіальної громади  на 2022-2024 роки

06569000000

(код бюджету)

І. Загальна частина

 

   Прогноз бюджету Ярунської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, діючих  Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

   Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України.       

          Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету сільської територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проєкту бюджету на 2022 рік.

      Мета прогнозу – є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, запровадження середньострокового бюджетного прогнозування для встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету.  

      Основними цілями бюджетної політики сільської територіальної громади в 2022-2024 роках є:

 • забезпечення надходжень до бюджету Ярунської сільської територіальної громади;
 • підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмноцільового методу планування і виконання місцевих бюджетів;
 • забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;
 • здійснення видатків  бюджету відповідно до соціальних стандартів;
 • забезпечення якісної, сучасної і доступної середньої освіти;

     

Основними завданнями Прогнозу є:

 • підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами;
 • забезпечення виконання дохідної частини бюджету Ярунської сільської територіальної громади відповідно до показників, затверджених сільською радою;
 • підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;
 • забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених сільськими цільовими (комплексними) програмами.

      Прогноз бюджету Ярунської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи сільської територіальної громади,  встановлення взаємозв’язку між соціально-економічними цілями розвитку регіону і можливостями бюджету, забезпечення виконання гарантованих державою соціальних зобов’язань.

 

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

 

   Під час розроблення Прогнозу враховано основні прогнозні  макропоказники економічного і соціального розвитку України та  стан економічного та соціального розвитку територіальної громади в поточному році та на 2022-2024 роки.

      Основні види господарської діяльності на території сільської територіальної громади – це сільське господарство, гуртова та роздрібна торгівля, лісівництво та інша діяльність в лісовому господарстві. Важливим для розвитку сільської територіальної громади є наповнення місцевого бюджету за рахунок забезпечення зайнятості населення, діяльності підприємств на території громади, зокрема сільськогосподарського виробництва, гуртової та роздрібної торгівлі якими забезпечується значний обсяг доходів на території  Ярунської сільської територіальної  громади.

              При здійсненні прогнозу бюджету Громади на 2022-2024 роки застосовані такі основні прогнозні макропоказники економічного  і соціального розвитку України:

№ з/п

 Назва показника

 Одиниця виміру

2022 рік (план)

2023 рік

(план)

2024 рік

(план)

1.

Індекс споживчих цін: грудень до грудня попереднього року

%

106,2

105,3

105,0

2.

Індекс цін виробників: грудень до грудня попереднього року

%

107,8

106,2

105,7

 

ІІІ. Загальні показники бюджету

 

      Прогноз включає показники бюджету сільської територіальної громади за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, взаємовідносинами бюджету територіальної громади з бюджетами інших рівнів, враховує положення та показники, визначені прогнозом. Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування проєкту бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік.

      При розрахунку показників бюджету Ярунської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

 1. Прогнозні показники економічного і соціального розвитку села, підвищення розміру мінімальної заробітної плати та очікуване виконання за           2021 рік. 
 2. Норми податкового та бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування.
 3. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 „Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки”, яка передбачає:
 • зростання  валового внутрішнього продукту у 2022 році – 3,8 відсотка, у 2023 році – 4,7 відсотка, у 2024 році 5,0 відсотків; 
 • номінальний валовий внутрішній продукт у 2022 році –                                5 368,7 млрд. грн, у 2023 році – 5 993,9 млрд. грн, у 2024 році –                             6 651,0 млрд. грн;
 •   індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме        106,2 відсотків у 2022 році , 105,3 відсотків у 2023 році, 105,0 відсотків у          2024 році;
 •   індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2022 році – 107,8 відсотків, у 2023 році – 106,2 відсотків; у 2024 році 105,7 відсотків.
 1. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року – 6500 грн., з 1 жовтня 2022 року - 6700 грн (темп приросту– 3,1 відсотків), з 1 січня 2023 року – 7176 грн. (темп приросту – 7,1 відсотків), з 1 січня 2024 року – 7665 грн (темп приросту 6,8 відсотків).
 2. Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893 грн., з 01 жовтня 2022 року - 2982 (темп приросту– 3,1 відсотка), з 1 січня 2023 року – 3193 грн. (темп приросту – 7,1 відсотка), з 1 січня 2024 року -3 411 грн (темп приросту- 6,8 відсотка).

      Загальні показники бюджету наведено в додатку 1.

 

ІV. Показники доходів бюджету

 

      Прогноз доходів місцевого бюджету розроблено на підставі основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки з урахуванням основних напрямів реформування податкової системи, визначених у Податковому кодексі України зі змінами і доповненнями, бюджетного законодавства.

      За аналітичними даними основним джерелом доходів загального фонду бюджету територіальної громади ( біля 40 %) є податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати .

      Фактори впливу на збільшення надходжень платежів до бюджету територіальної громади:

 • своєчасна виплата заробітної плати;
 • фактичне виконання дохідної частини бюджету сільської територіальної громади;
 • своєчасне погашення податкових зобов`язань перед бюджетом;
 •  проведення заходів детінізації відносин у сфері зайнятості населення, легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати, дотримання суб`єктами господарювання вимог законодавства щодо мінімального розміру заробітної плати.

             Прогноз показників бюджету Ярунської сільської  територіальної громади на 2022-2024 роки за основними джерелами доходів у розрізі фондів наведено у додатку 2 до цього прогнозу.

     

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого  сільською територіальною громадою  боргу та надання місцевих гарантій

 

    Показники фінансування бюджету Ярунської сільської територіальної громади визначено з урахування вимог статті 72 Бюджетного кодексу України  та наведено в додатку 3.

 

VІ . Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

 

         Прогнозні показники видатків місцевого бюджету на 2022-2024 роки розроблено на основі показників дохідної частини бюджету територіальної громади. В першу чергу в них враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

     Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримку в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури громади,  впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових можливостей місцевих програм.

  Граничні показники видатків та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів на 2022- 2024 роки наведено у додатку 6 до Прогнозу.

  Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування на 2022- 2024 роки наведено у додатку 7 до Прогнозу.

      Пріоритетними  завданнями  розвитку галузей є:

Державне управління

 

  Пріоритетними завданнями апарату сільської ради та її виконавчого органу є належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами. У 2022 та 2023-2024 роках передбачається здійснити заходи щодо:

 • забезпечення прозорості, відкритості діяльності органів місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки;
 • впровадження сучасних інформаційних технологій  в діяльності місцевого самоврядування;
 • забезпечення повноцінного виконання повноважень згідно з чинним законодавством;
 • подальшого розвитку створеної прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування;
 • створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав  та повноважень, визначених чинним законодавством України.

 

Освіта

 

  Цілі державної політики у  сфері освіти реалізуються головним розпорядником бюджетних коштів –Відділом освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури  і туризму Ярунської сільської ради які будуть направлені на:

 • забезпечення доступної високоякісної  дошкільної, загальної середньої освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини;
 •  забезпечення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
 • забезпечення належного функціонування загальноосвітніх та дошкільних  закладів та інших закладів освіти; 
 • організація підвозу дітей до загальноосвітніх закладів;
 • забезпечення державних гарантій з оплати праці працівникам;
 • зміцнення матеріальнотехнічної бази установ освіти.

     Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 6 закладів дошкільної освіти, 7 установ загальної середньої освіти та централізовану бухгалтерію.

 

Охорона  здоров’я

 

          Пріоритетами розвитку галузі є   забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини.

               Основними результатами, яких планується досягти :

 • підвищення рівня медичного обслуговування населеня;
 •  розширення можливостей щодо його доступності та якості;
 • ефективне використання обмежених фінансових ресурсів.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

      Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення на 2022-2024 роки є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту:  

 • підвищення охоплення адресною соціальною допомогою незахищених верств населення;
 • надання соціальної підтримки особам, які опинились в складних життєвих обставинах;
 • прозорість та доступність в отриманні соціальної пільги.

 

Культура і мистецтво

 

  Цілями державної політики у розвитку галузі є збереження, відтворення та духовний розвиток традицій і культури української нації, а саме:

- популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів;

- розвиток бібліотечної справи;

- упорядкування кількості установ культури та їх штатної чисельності.

 

Фізична культура і спорт

   Пріоритетами розвитку фізичної культури та спорту є створення умов для розвитку спортсменів та досягнення високих спортивних результатів.

               Планується підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, набуття навичок здорового способу життя, зміцнення здоров’я нації, сприяння розвитку спорту.

 

Житлово-комунальне господарство

 

  Прогнозом бюджету на 2022-2024 роки передбачається спрямувати кошти на утримання в належному стані території громади шляхом надання якісних послуг із благоустрою громади.

   Передбачається  здійснити такі заходи:

 • забезпечення утримання в належному стані сільських доріг;
 • утримання в належному стані території сіл, які входять до громади;
 • збереження та утримання на належному рівні зелених зон сіл, кладовищ, зони відпочинку;
 •  забезпечення функціонування системи вуличного освітлення.

      Граничні показники видатків Ярунської сільської територіальної громади та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів наведено в додатку 6 до цього прогнозу.

     Граничні показники видатків бюджету Ярунської сільської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведено в додатку 7 до цього прогнозу.

 

VІІ. Бюджет розвитку

 

  Показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат у середньостроковому періоді наведені у додатках  9, 10.

 

VІІІ. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

 

      Міжбюджетні трансферти, які надходять з державного бюджету до бюджету Ярунської сільської територіальної громади ,складають:  базова дотація, додаткова дотація та освітня субвенція. Найбільшу питому вагу у обсязі міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція.

      На 2022 рік  доведено освітню субвенцію в сумі 34 763,9 тис. грн.; додаткову дотацію -   632,2  тис. грн. та базову дотацію  – 7 129,9тис.грн..  

               На 2023 рік доведено освітню субвенцію в сумі 38 075,0 тис грн.; додаткова дотація -  632,2 тис. грн. та базову дотацію – 8 412,9 тис.грн..    

               На 2024 рік доведено освітню субвенцію в сумі 40 673,3 тис грн.; додаткова дотація -   632,2 тис. грн. та базову дотацію – 9 932,1 тис.грн..

               Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються відповідно до порядків їх використання.  

    Показники міжбюджетних трансфертів відображені в додатках 11 та 12 цього прогнозу.

 

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

 

           В прогнозі бюджету Ярунської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки відсутня інформація для заповнення додатків:  4 «Показники місцевого боргу»,  5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій», 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету».

        Додатки до прогнозу на 2022-2024 роки 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 додаються.

 

 

 

Начальник відділу

фінансів                                                                             Наталія КИЗЯК

 

СУПРОВІДНА ЗАПИСКА

до проекту рішення «Про прогноз бюджету Ярунської сільської територіальної  громади на 2022-2024 роки»

Прогноз бюджету Ярунської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки подається відповідно до вимог ст. 751Бюджетного кодексу України.

   Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 „Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки”, яка передбачає:

 • індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме:
 •  106,2 відсотків у 2022 році;
 • 105,3 відсотків у 2023 році;
 •  105,0 відсотків у 2024 році;
 • індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2022 році – 107,8 відсотків, у 2023 році – 106,2 відсотків; у 2024 році 105,7 відсотків.

      Розмір мінімальної заробітної плати:

 з 1 січня 2022 року –6500 грн.,

з 1 жовтня 2022 року - 6700 грн (темп приросту– 3,1 відсотків),

з 1 січня 2023 року – 7176 грн. (темп приросту – 7,1 відсотків),

 з 1 січня 2024 року – 7665 грн (темп приросту 6,8 відсотків).

    Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

 з 1 січня 2022 року – 2893 грн.,

 з 01 жовтня 2022 року - 2982 (темп приросту– 3,1 відсотка),

 з 1 січня 2023 року – 3193 грн. (темп приросту – 7,1 відсотка),

з 1 січня 2024 року -3 411 грн (темп приросту- 6,8 відсотка).

 

Державна бюджетна політика на 2022 – 2024 роки щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин передбачає розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь