Додаток  2   
        до рішення Ярунської  
        сільської ради  
        від 23 грудня 2020 року №138 
  06569000000        
  (код бюджету)        
Фінансування  бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік
          (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього в тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора        
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -49 875,00 49 875,00 49 875,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -49 875,00 49 875,00 49 875,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -49 875,00 49 875,00 49 875,00
Х Загальне фінансування 0,00 -49 875,00 49 875,00 49 875,00
Фінансування за типом боргового зобов"язання        
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -49 875,00 49 875,00 49 875,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -49 875,00 49 875,00 49 875,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -49 875,00 49 875,00 49 875,00
Х Загальне фінансування 0,00 -49 875,00 49 875,00 49 875,00
           
  Секретар сільської ради     І.В.Постайчук