Додаток  2         
        до рішення Ярунської        
        сільської ради        
        від    вересня 2021 року №      
  06569000000              
  (код бюджету)              
Фінансування  бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік      
          (грн)      
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд      
усього в тому числі бюджет розвитку      
1 2 3 4 5 6      
Фінансування за типом кредитора              
200000 Внутрішнє фінансування 2 771 746,00 952 703,00 1 819 043,00 1 819 043,00      
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 2 771 746,00 952 703,00 1 819 043,00 1 819 043,00      
208100 На початок періоду 3 043 537,74 2 881 116,57 162 421,17 53 201,07 2 766 746,00 5 000,00 5 000,00
208200 На кінець періоду 271 791,74 114 370,57 157 421,17 48 201,07      
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -1 814 043,00 1 814 043,00 1 814 043,00      
Х Загальне фінансування 2 771 746,00 952 703,00 1 819 043,00 1 819 043,00      
Фінансування за типом боргового зобов"язання              
600000 Фінансування за активними операціями 2 771 746,00 952 703,00 1 819 043,00 1 819 043,00      
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 2 771 746,00 952 703,00 1 819 043,00 1 819 043,00      
602100 На початок періоду 3 043 537,74 2 881 116,57 162 421,17 53 201,07      
602200 На кінець періоду 271 791,74 114 370,57 157 421,17 48 201,07      
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -1 814 043,00 1 814 043,00 1 814 043,00      
Х Загальне фінансування 2 771 746,00 952 703,00 1 819 043,00 1 819 043,00      
                 
  Секретар сільської ради     І.В.Постайчук